accessibility   B E N E F I C I O S

Prestaciones de Ley

Vales de despensa $ 1,068 pesos mensuales

Uniformes

card_membership   E X P E R I E N C I A

Puestos administrativos

Facturación

 

chrome_reader_mode   R E Q U I S I T O S

Sexo: Masculino
Inglés: 0 %

Proactivo

Trabajo bajo presión

Facilidad de palabra

Manejo de office

 

domain   E M P R E S A

Empresa Volkswagen Mexicali
Lema
Web Volkswagen Mexicali
Calle Blvd Adolfo López Mateos
Número 936-A
Colonia Zona Industrial
Código Postal 21090
País México
Estado Baja California
Municipio Mexicali
RFC CAU100807RD3
Teléfono 6868387000
Extensión 221
Volkswagen Mexicali

Concesionario de Automóviles

notification_important   O B S E R V A C I O N E S

Actividades a realizar:

Asistir a la Gerencia de Servicio

Integración de expedientes

Gestión de documentos

Facturación