accessibility   B E N E F I C I O S

Todas las prestaciones de la ley.

card_membership   E X P E R I E N C I A

Sin experiencia

chrome_reader_mode   R E Q U I S I T O S

Sexo: Indistinto
Inglés: 80 %

Proactivo, paciencia y adaptación. 

domain   E M P R E S A

Empresa Esencial de Idiomas
Lema
Web Esencial de Idiomas
Calle JUAN DE MENA
Número 277
Colonia ARCOS VALLARTA
Código Postal 44130
País México
Estado Baja California
Municipio Mexicali
RFC EID130830BI2
Teléfono 6862210970
Extensión
Esencial de Idiomas

Escuela particular de enseñanza del idioma ingles.

Ubicados en Avenida Gral. Ignacio Zaragoza 1317, Segunda, 21270 Mexicali, B.C..