accessibility   B E N E F I C I O S

n/a

card_membership   E X P E R I E N C I A

Solicitamos practicante que busque liberación de horas de practicas o servicio social.

chrome_reader_mode   R E Q U I S I T O S

Sexo: Indistinto
Inglés: 1 %

Estudiante de Administración, Negocios, Psicología, Comunicación.

Disponibilidad para realizar practicas en zona rio ( avit soluciones)

domain   E M P R E S A

Empresa AVIT SOLUCIONES
Lema
Web AVIT SOLUCIONES
Calle Av. Union
Número 2013
Colonia Zona Este , Tijuana B.C
Código Postal 22000
País México
Estado Baja California
Municipio Tijuana
RFC ASO121002MZ5
Teléfono 6646861800
Extensión 2601
AVIT SOLUCIONES

Empresa dedicada a las Telecomunicaciones , compra, venta, distribución e instalaciones.