accessibility   B E N E F I C I O S

Vacante disponible para Diseñador/a Gráfico

Actividades:

Diseño para redes sociales

Imagen corporativa

card_membership   E X P E R I E N C I A

Experiencia con paquetería Adobe

chrome_reader_mode   R E Q U I S I T O S

Sexo: Indistinto
Inglés: 0 %

Trabajo presencial

domain   E M P R E S A

Empresa Sinergia 360
Lema Comunicando Marcas
Web Sinergia 360
Calle Av. Diego Rivera
Número 2589
Colonia Zona Rio Tijuana
Código Postal 22010
País México
Estado Baja California
Municipio Tijuana
RFC SOMV8410187J6
Teléfono 6642087934
Extensión
Sinergia 360

Diseñamos e implementamos estrategias de comunicación, marketing digital, social media y producción.